Balk boven
Balk boven resp

Medewerkers productiever door plant op kantoor?

Full welke voordelen bieden planten op kantoor

Planten in een kantoorruimte zien er niet alleen vrolijker uit, maar het zorgt onder andere voor meer productiviteit blijkt uit onderzoek. De universiteit van Exeter (Engeland), universiteit Groningen en de universiteit Queensland (Australië) hebben onderzoek gedaan naar medewerkers die werken in de ‘groene kantoren’ en welke effecten zij hiervan ondervinden. Al eerder is hier onderzoek gedaan naar effect van planten in kantooromgeving. Deze onderzoeken werden echter meestal in een laboratorium uitgevoerd, maar ook hier waren de uitkomsten positief.

De toename van productiviteit leidde tot vijftien procent, alleen door het plaatsen van planten. Deze toename van productiviteit heeft meerdere factoren die meespelen. In het onderzoek hebben medewerkers aangegeven dat zij dankzij het groen om zich heen beter konden concentreren. Zo ontdekte onderzoekers van de universiteit van Michigan, dat medewerkers een beter geheugen krijgen, als zij al plaatjes van natuurlijke omgeving zien. De luchtkwaliteit wordt tevens verbeterd in ruimte met planten. Planten verlagen namelijk de concentratie van koolstofdioxide en andere stoffen die in hoge concentraties schadelijk zijn. Tegelijkertijd zorgt dit ook voor een betere luchtvochtigheid. Ook zorgde bij de aanwezigheid van planten voor minder stress onder de werknemers. Met planten langs de muren lag het stressniveau twaalf procent lager. Daarnaast zorgt het ook voor minder ziekteverzuim binnen de organisatie. Hoogleraar psychologie Tina Bringslimark, verbonden aan de Norwegian University of Life Sciences (NMBU), is een expert als het gaat om de invloed van omgevingsfactoren op het welzijn van werknemers. Samen met haar team onderzocht ze bij 385 Noorse werknemers de correlatie tussen ziekteverzuim en stress en de aanwezigheid van kantoorplanten. Ze hielden daarbij rekening met variabelen als leeftijd, zaken als licht en temperatuur op het kantoor en de werkdruk. Uiteindelijk bleek de aanwezigheid van een plant op het bureau zonder meer te zorgen voor minder ziekteverzuim van de werknemer. Ook zijn werknemers minder depressief, als zij werken in een groenkantoor.

Planten op kantoor zorgen ook voor een betere akoestiek . De planten absorberen geluidsgolven en kunnen zo gebruikt worden om de akoestiek te verbeteren. Bij betonnen vloeren, wat snel galmt in ruimtes bieden planten hier een oplossing voor. Echter heeft dit ook te maken met de grootte van de plant. Een klein plantje op het bureau absorbeert geen geluidsgolven. Al één plant in een kantoorruimte zorgt ervoor dat medewerkers creatiever worden. Wetenschappers vermoeden dat dit komt door het rustgevende effect van planten. Als je je rustig en gezond voelt, komt er in je hoofd meer ruimte vrij voor nieuwe ideeën. In het kort samengevat bieden planten binnen een kantoorruimte de volgende voordelen:

1. Verbeterede vocht- en luchtkwaliteit binnen de kantoorruimte. Dit leidt weer tot betere een concentratie en geheugen bij de medewerkers;
2. De aanwezigheid van planten zorgt voor minder stress onder medewerkers. Dit heeft als gevolg dat er minderziekteverzuim is, binnen een organisatie. Ook neemt de depressiviteit met enorm percentage (58%) af dankzij een groen kantoor;
3. Voor gehorige ruimtes bieden planten ook een oplossing. Grote planten absorberen de geluidsgolven in deze ruimtes;
4. De creativiteit wordt gestimuleerd bij de aanwezigheid van al minimaal één plant;

Deze factoren van de aanwezigheid van de plant, zorgen er dus uiteindelijk voor dat de medewerker gemiddeld 15% productiever gaat werken op een dag.

Balk onder