Balk boven
Balk boven resp

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen? Ja, natuurlijk!

Lokale Helden & Co levert een maximale inspanning om de wereld een beetje beter te maken. Waarom? Simpel, omdat wij zeer veel waarde hechten aan onze gasten, Helden, opdrachtgevers en deze wereld.

Onze Lokale Helden, de lokale food-ondernemers in ons bestand en ook wij, zijn ieder uniek. Elk met hun eigen specifieke kwaliteiten en vaardigheden. Iedereen binnen onze organisatie deelt echter een bepaald kenmerk, want als het gaat om Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen staan de koppen allen dezelfde kant op gericht.

Onze gasten en opdrachtgevers kunnen ervan uit gaan dat onze Lokale Helden en wij een maximale inspanning leveren om de wereld een beetje beter te maken. Een eerlijke prijs voor leverancier en ondernemer en het terugdringen van verspilling en milieubelasting in de gehele keten, van boer tot bord. Lokale Helden & Co neemt zijn verantwoordelijkheid en draagt dit uit en laat dit hand in hand gaan met kwaliteit en beleving. Oftewel wij van Lokale Helden & Co zijn een absolute voorstander van eigen initiatief en zelfontplooiing, maar met een focus op onze eigen impact en het terugdringen hiervan. Daarnaast hebben wij bij de toelating tot ons bestand bindende criteria aangelegd als het gaat om Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. 

Mens, milieu en maatschappij

Wij hechten zeer veel waarde aan een verantwoorde bedrijfsvoering. Verantwoord richting mens, milieu en maatschappij. Lokale Helden & Co beseft namelijk dat we het moeten doen met die ene wereldbol waarop we allemaal leven.  

Wij hebben het graag over de koek eerlijker verdelen. Zowel voor een bedrijf waar we de bedrijfscatering mogen verzorgen, voor ons, als voor de food-ondernemer. Wij vinden het dan ook belangrijk dat de lokale food-ondernemer er als ondernemer ook echt op vooruit gaat en de risico’s zoveel mogelijk worden geminimaliseerd. Wij zorgen dan ook samen met de ondernemer, dat de ondernemer een goede arbeidsongeschiktheidsverzekering, vrije dagen en een pensioenopbouw heeft. 

Code verantwoordelijk marktgedrag

Eén van onze criteria voor maatschappelijk verantwoord ondernemen die voor elke food-ondernemer in ieder geval van toepassing is, is het tekenen van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag. Deze Code heeft tot doel de kwaliteit van de diensten alsmede de werkomstandigheden en sociaal werkgeverschap te waarborgen. Opdrachtgevers, opdrachtnemers, werknemersorganisaties en tussenpersonen die de Code tekenen, houden zich aan de spelregels van de Code.

Code Verantwoordelijk Marktgedrag

Balk onder